HUMATREND, n.o. 
  
je neziskovou organizáciou, ktorá je založená na podporu :
 • fyzického
 • duševného
 • duchovného rastu každého človeka
 
bez rozdielu rasy,náboženstva a politickej príslušnosti.
 
 
Svoje výchovno-vzdelávacie programy a projekty orientuje pre :
 • rodiny
 • školy
 • podnikateľskú verejnosť
 • a pre každého človeka
 
 
 
Hlavné činnosti organizácie sú:
 • všeobecná podpora fyzického , duševného a duchovného rastu človeka
   
 • informačná , osvetová, vzdelávacia a poradenská činnosť v rámci podpory zdravého spôsobu života a Wellness - životný štýl, poskytovanie služieb v tomto smere
   
 • realizácia projektu Mierové školy a šírenie myšlienky projektu Mierových škôl v školách , v okolí , na pracoviskách, v rodine, spoluúčasť v medzinárodnom mierovom projekte Stavanie stĺpov mieru
   
 • podpora alternatívnych spôsobov výchovy a vzdelávania v školách a v iných vzdelávacích inštitúciách
   
 • poskytovanie poradenských služieb v sociálnej a pedagogicko-psychologickej oblasti
   
 • podpora ochrany prírody a prostredia , informačná a vzdelávacia činnosť v oblasti
   
 • podpora vytvárania správnej hodnotovej orientácie